Sukh Karta Dukh Harta Lyrics – Ganpati Chi Aarti in Marathi

Ganapti Chi Aarti in Marathi सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाचीनूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाचीसर्वांगी सुन्दर उटी शेंदु राचीकंठी झळके माल मुकताफळांचीजय देव जय देव जय मंगल मूर्तिदर्शनमात्रे मनःकमाना पूर्तिजय देव जय देव ||1|| रत्नखचित फरा तुझ गौरीकुमराचंदनाची उटी कुमकुम केशराहीरे जडित मुकुट शोभतो बरारुन्झुनती नूपुरे चरनी घागरियाजय देव जय देव जय मंगल मूर्तिदर्शनमात्रे मनःकमाना पूर्तिजय देव … Read more